Informácia o prevádzkovateľovi stránok, Kontakt

Prevádzkovateľom stránok www.pocasie.sk je spoločnosť Travel.Sk s.r.o.

Kontakt:

Travel.Sk s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 7
81102 Bratislava

Tel.: 02/33872877
E-mail: info@pocasie.sk
Dáta pre stránky www.pocasie.sk sú licencované spoločnosťou Foreca.

Pravidlá využívania cookies

V zmysle §55 ods.5 zákona 351/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov Vás informujeme o účele spracovania informácií, ktoré získavame ukladaním súborov cookies do Vášho počítača alebo iného zariadenia.

Webová lokalita http://www.pocasie.sk a k nej pridružené subdomény  spravuje Travel.Sk s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 7, 81102 Bratislava, IČO: 35877812, registrovaná na OR OS Bratislava, odd. Sro, Vl. č. 30881/B.

Používaním webovej lokality http://www.pocasie.sk a  k nej pridružených subdomén vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. V prípade nesúhlasu s pravidlami, nevyužívajte túto webové lokality. Za súhlas sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Vo všeobecnosti cookies neslúžia na zhromažďovanie informácií, ktoré vedú k identifikácii jednotlivých osôb. Cookies používané našimi webovými lokalitami slúžia na optimalizáciu výkonu a vzhľadu týchto webových lokalít, ďalej k využiteľnosti a poskytovaní užitočných informácií o produktoch a službách, ako aj k nevyhnutným činnostiam zameraným na individuálne využívanie lokalít používateľom.

Na našich webových lokalitách využívame dva druhy cookies: prechodné a permanentné cookies. Prechodné cookies slúžia pre nevyhnutné a riadne fungovanie niektorých častí týchto webových lokalít, ako je napr. prihlásenie do vlastného užívateľského profilu. Permanentné cookies zostávajú vo Vašom zariadení uložené dlhšiu dobu a slúžia najmä na optimalizáciu webových lokalít vzhľadom na nastavenia a činnosť užívateľa na webových lokalitách.

Za účelom propagácie, reklamy ako aj optimalizácie týchto webových lokalít sú využívané aj cookies tretích strán. Cieľ a účel týchto cookies určuje tretia strana.

Captcha

Pri vstupe na niektoré naše stránky na internete nasadzujeme Google re-Captcha pre overenie a zabránenie automatizovaným robotickým vstupom, napr. cez roboty. Ide o službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Na základe certifikácie podľa vzájomnej dohody Spojených štátov amerických a Európy (tzv. Privacy Shield) garantuje Google, že predpisy o ochrane dát Európskej únie sa budú dodržiavať aj pri spracovaní dát uložených v Spojených štátoch amerických. Prostredníctvom tejto služby môže Google zistiť, z ktorej webstránky bola odoslaná žiadosť ako aj IP adresu danej webstránky. Okrem Vašej IP adresy môže byť zaznamenané Googlom aj iné informácie, ktoré sú pre ponuku a fungovanie tejto služby nevyhnutné. Google ponúka na stránke alebo stránke ďalšie informácie o zaobchádzaní s Vašimi užívateľskými dátami. 

GA Audiences

Na našej webovej stránke sú cez webovú analytickú službu GA Audiences spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA ukladané dáta, z ktorých sú vytvárané používateľské profily za požívania pseudoným. Prostredníctvom tejto služby sú užívateľom, ktorí už navštívili naše internetové stránky a online služby, ponúkané cielené reklamy od nás na iné externé stránky siete Google Partner. K tomu sa na Vašom počítači ukladá cookies súbor, na základe ktorého môže byť správanie užívateľ pri návšteve webovej stránke analyzované a následne pre cielené odporúčania produktov používané.  Uložením cookies sa neukladajú a nespracúvavajú žiadne osobné údaje. Keď nechcete dostávať žiadnu reklamu, môžete používanie Cookies cez Google pre tieto účely deaktivovať, tým že budete nasledovať pokyny na tejto stránke

Adwords

Pri vstupe na naše stránky nasadzujeme reklamný komponent Google Adwords a pritom tzv. Conversion-Tracking. Ide o službu poskytovanú spoločnosťou  Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Na základe certifikácie podľa vzájomnej dohody Spojených štátov amerických a Európy (tzv. Privacy Shield) garantuje Google, že predpisy o ochrane dát Európskej únie sa budú dodržiavať aj pri spracovaní dát uložených v Spojených štátoch amerických. V prípade ak kliknete na odkaz vytvorený Googlom, uloží ten cookie súbor cez nami vloženú Conversion Tracking na Vašom koncovom zariadení. Tieto tzv. Conversion - Cookies strácajú platnosť po 30 dňoch a už viac neslúžia na personálnu identifikáciu. Ak je však Conversion - Cookies stále v platnosti a Vy navštívite určité webové stránky, môžeme my ako aj Google vyhodnocovat, že ste Vy na náš Googlom umiestnený odkaz klikli a že ste následne boli presmerovaní na naše internetové stránky. Na základe týchto získaných informácii vyhotovuje Google štatistiku o návštevnosti našich stránok. Ku tomu získavame informáciu o počte používateľov, ktorí na naše odkazy klikli ako aj následne vyvolaných stránok na našom webe. Ani my ani tretia strana, ktorá tiež nasadila AdWords Vás však nemôžeme takýmto spôsobom identifikovať. Príslušnými nastaveniami Vášho internetového prehliadať môžete zabrániť uloženiu Cookies alebo ich obmedziť. Zároveň môžete už uložené Cookies kedykoľvek vymazať. Potrebné kroky a opatrenia však závisia od konkrétneho internetového prehliadača. Pri otázkach použite prosím funkciu Pomocníka alebo Dokumentácie Vášho internetového prehliadača alebo sa obrátťe na výrobcu softvéru.

Google Analytics

Táto webstránka používa funkcie webovej analytickej služby Google Analytics. Ide o webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics používa tzv. Cookies. To sú textové dáta, ktoré sa uložia na Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Takto získané informácie o Vašom využívaní tejto webstránky sú spravidla prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Uloženie Google Analytics Cookie prebieha na základe čl. 6, ods.1, písm. f) Nariadenia o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na analýze správania užívateľa, aby bola možná optimalizácia jeho webu ako aj nasadzovanej reklamy. Na tejto webstránke sme aktivovali fukciu IP - anonymizácie. Tým sa Vaša IP Adresa v rámci členských štátov EÚ alebo v ďalších zmluvných stranách Dohody o európskom hospodárskom priestore pred prenosom do USA skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa IP adresa prenesie na server do USA a tam sa skráti. Na základe žiadosti prevádzkovateľa tejto stránky použije Google tieto informácie, aby vyhodnocoval správanie na Vašej stránke, aby vyhotovoval prehľady o činnostiach na webovách stránkach. IP Adresa, ktorá bude získaná v rámci Google Analytics nebude spájané s inými dátami Google. Môžete zabrániť uloženie Cookies v príslušných nastaveniach Vášho prehliadaša. Zároveň Vás upozorňujeme, že v takomto prípade nebude možné použiť niektoré bežné funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.Viac informácií o rozsahu používani dát Google Analytics nájdete v prehlásení na tejto stránke

Demografické znaky - Google Analytics

Táto webová stránka používa funkciu demografických znakov od Google Analytics. V dôsledku toho sa môžu vytvárať správy, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránok. Tieto dáta pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch ako aj používateľských dát tretích strán. Tieto dáta však nemôžu byť priradené žiadnej konkrétnej osobe. Môžete si túto funkciu kedykoľvek vo Vašich nastaveniach v Google konte deaktivovať alebo zber vašich dát v Google Analytics všeobecne zakázať.

Adsense

Pri vstupe na naše stránky nadväzujeme spojenie s inzertnou službou Google Adsense. Ide o službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics používa tzv. Cookies.Na základe certifikácie podľa vzájomnej dohody Spojených štátov amerických a Európy (tzv. Privacy Shield) garantuje Google, že predpisy o ochrane dát Európskej únie sa budú dodržiavať aj pri spracovaní dát uložených v Spojených štátoch amerických. Google Adsense ukladá súbory cookies aj tzv. web-beacons vo Vašom internetovem prehliadači. Tým umožňujeme Googlu analýzu používania našej webstránky Vami. Takto získané informácie s výnimkou Vašej adresy a Vám zobrazenej reklamy budú prenesené Google do USA a tam uložené. Ďalej môže Google tieto informácie predať zmluvným partnerom. Google však prehlasuje, že IP Adresa nebude spájaná s inými dátami. Pokiaľ so spracovaním Adsense nesúhlasíte, máte možnosť, inštaláciu Cookie príslušnými nastaveniami vo Vašom internetovom prehliadači zakázať. 

Remarketing

Pri vstupne do našich nasadzujeme Funkciu Remarketingu (Funkcia podobných cieľových skupín). Ide o službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Na základe certifikácie podľa vzájomnej dohody Spojených štátov amerických a Európy (tzv. Privacy Shield) garantuje Google, že predpisy o ochrane dát Európskej únie sa budú dodržiavať aj pri spracovaní dát uložených v Spojených štátoch amerických. Používame túto funkciu, aby sme poskytli personalizovanú reklamu na internetových stránkach tretích osôb, ktoré sa zúčastňujú sieťového systému zobrazovania reklamy. Aby bola táto reklamná služba funkčná, ukladá Google počas Vašich návštev našich stránok cookie súbor s poradovým číslom na Vaše koncové zariadenie. Tento súbor cookie obsahuje v anonymizovanej forme Vašu návštevu ako aj používanie našej webovej stránky. Osobné údaje však nie sú odovzdávané ďalej. Pokiaľ následne navštívite webovú službu tretej strany, ktorá je tiež zapojená do reklamnej siete Google,  budú Vám zobrazené reklamy, ktoré majú vzťah ku našim internetovým stránkam. Pre deaktivovanie tejto funkcie ponúka plug-in pre prehliadače
Na základe tzv. Cross-Device-Marketing môže Google sledovať Vaše užívateľské správanie na viacerých koncových zariadeniach, aby Vám mohol pokiaľ je to možné ponúkol personalizovanú reklamu, aj keď zmeníte koncové zariadenie. Toto prebieha za predpokladu, že ste súhlasili s prepojením prehliadača s Vašim existujúcim Google kontom. 

Doubleclick

Používame DoubleClick for Publishers a DoubleClick Floodlight. Ide o služby poskytované spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. DoubleClick for Publishers a DoubleClick Floodlight požívajú cookies pre zobrazenie, optimalizáciu a riadenie reklám založených na používateľovi. Súbory cookies DoubleClick for Publishers rozpoznávajú, ktoré reklamy uz boli zobrazené vo Vašom prehliadači a či ste vyvolali cez tieto odkazy webové stránky. S pomocou Doubleclick Floodlight dosiahnu návštevníci našej webovej stránky, ktorí už predtým mali záujem v určitej oblasti na základe analýzy používania našej webovej stránky, že im na iných stránkach v rámci siete Google bude prezentovaná obsahovo podobná reklama. Súbor cookies neobsahuje žiadne  osobné údaje a nemôže byť s nimi ani akokoľvek spojené. Službu je možné deaktivovať na https://www.google.com/settings/ads/

Vo svojom webovom prehliadači alebo inom programe slúžiacom na zobrazovanie týchto webových lokalít máte možnosť odmietnuť používanie cookies na týchto webových lokalitách. Upozorňujeme Vás, že funkcionalita týchto webových lokalít môže byť odmietnutím cookies obmedzená.

Akékoľvek budúce zmeny vo vzťahu ku pravidlám využívania cookies budú platné a účinné dňom uverejnenia na tejto webovej lokalite.

Ostatná aktualizácia: 23.03.2023

Ak chcete obnoviť nastavenia ochrany súkromia a súborov cookies kliknite prosím sem.